Terug

Onze school

Visie

Klantgericht

Het team van het Heer Bokel College wil leerlingen met veelal internaliserende problematiek in een veilige en passende leeromgeving voorbereiden op een geschikte plek in het regulier, middelbaar of hoger onderwijs en in de maatschappij in algemene zin. Hierin wordt de leerling zo individueel als nodig en mogelijk is, begeleid.

Samenwerkingsgericht

Wij bereiden onze leerlingen voor op een maatschappij waarin samenwerken centraal staat. Op professioneel niveau werken wij samen met elkaar als team, met ouders, regulier onderwijs, Koers VO, diverse gemeenten, Yulius-locaties en andere hulpverleners of behandelaren. Dit maakt dat wij kwaliteit en innovatie kunnen blijven waarborgen, op het gebied van onderwijs en leerlingenzorg.

Resultaatgericht

Het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen op het Heer Bokel College is gericht op uitstroom havo/vwo. Wij streven ernaar om de leerlingen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied goed voor te bereiden, zodat de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding of werk tot een succes zal leiden. De uitwerking hiervan vindt plaats door middel van het Toezichtkader VSO van de Onderwijsinspectie alsmede de Kwaliteitsnorm van Yulius Onderwijs.

Professioneel en betrokken

Professionaliteit op het Heer Bokel College uit zich in een betrokken en deskundig team waarbij de leerling centraal staat. Op school creëren wij een didactisch en pedagogisch klimaat waarin aandacht wordt besteed aan de individuele ontwikkeling en groepsontwikkeling.