Terug

Onze regels

Ouderbijdrage

Wij vragen ouders om een vrijwillige bijdrage. Het geld wordt besteed aan zaken die niet door de overheid worden vergoed, zoals een Sinterklaas- of kerstviering, een schoolreisje en dergelijke. Wij informeren u in een nieuwsbrief over de activiteiten waaraan wij de ouderbijdrage besteden.

Voor het schooljaar 2018/2019 is de ouderbijdrage €47,50. Voor leerlingen die worden ingeschreven na 1 januari 2019 is de bijdrage voor het resterende deel van het schooljaar €23,75. U ontvangt hierover één keer per jaar een brief. De oudergeleding van de MR beheert de binnengekomen ouderbijdrage. Hoewel de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, hopen we deze bijdrage te mogen ontvangen.