Onze school

Op het Heer Bokel College streven we naar een goed pedagogisch klimaat met veel aandacht voor de individuele leerling. Voor iedere leerling wordt bij de start van het schooljaar een ontwikkelingsperspectief-plan (OPP) gemaakt met onderwijsdoelen. Door middel van een leerlingvolgsysteem begeleiden en volgen we de ontwikkeling nauwgezet. (Extra) zorgactiviteiten in en buiten de groep en zorgen ervoor dat de leerling waar nodig wordt ondersteund bij het leerproces. Samenwerking met de ouders/verzorgers vinden we daarbij van groot belang. We streven ernaar, in nauw overleg met ouders, elke leerling het best mogelijke onderwijs te bieden.

Schoolgids

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de schoolgids van Heer Bokel College.