Terug

Nieuws

Auditoren zien positieve ontwikkelingen bij Yulius Onderwijs

Vorige week is Yulius Onderwijs bezocht door CIIO: de externe certificerende instantie welke ons beoordeelt op de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO).

Wat hebben de auditoren gedaan?

De auditoren hebben gesprekken gevoerd met collega`s vanuit ondersteunende functies, documenten beoordeeld en vier scholen bezocht. Lombardia en het Middelland College zijn als nieuwe locaties bezocht en vervolgens toegevoegd als gecertificeerde scholen! Ook hebben de auditoren De Fjord en Het Tij bezocht.

Wat zijn de eerste resultaten?

Over enkele weken ontvangen wij een uitgebreide rapportage van CIIO. Maar wij zijn al erg trots op de eerste resultaten die zijn teruggekoppeld:

Medewerkers hebben in de verschillende gesprekken de schooldirecteuren gecomplimenteerd. De manier van communiceren op de scholen en de zorg voor de collega`s worden als zeer positief ervaren.

Er is door de auditoren een enorme positieve ontwikkeling gezien ten opzichte van hun bezoek vorig jaar. Gezien de uitdagingen waar een aantal scholen afgelopen jaar mee te maken hebben gekregen is dit een bewonderingswaardige bevinding.

"De bezochte scholen stralen rust en duidelijkheid uit. Er heerst een goede sfeer".

Binnen de scholen, maar ook op bovenschools niveau is sprake van effectieve communicatie. Mensen voelen zich goed geïnformeerd en betrokken. Ketenpartners zijn positief over Yulius. Ouders voelen zich gehoord en gesteund. Bovenschools beleid wordt eenduidig vormgegeven en breed gedragen.

Meer weten over KSO?

Begin 2015 is Yulius Onderwijs voor het eerst gecertificeerd voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Jaarlijks komt er een externe partij (CIIO) toetsen of we nog steeds aan de kwaliteitsnorm voldoen. Meer informatie over de landelijke kwaliteitsnorm kun je lezen op www.lesco.nl.