Terug

Yulius Onderwijs

Naar school bij Yulius Onderwijs

Voor onze leerlingen is het pedagogisch klimaat erg belangrijk. We bieden een heldere structuur, met duidelijke omgangs- en gedragsregels.

We zorgen voor een positief en veilig leer- en leefklimaat. We spreken leerlingen aan op hun gedrag; niet alleen als het mis gaat, maar juist ook op momenten waarop het goed gaat.

We stimuleren leerlingen in het vergroten van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dit doen we onder andere met behulp van Taakspel.

Om de sociale veiligheid op alle locaties goed vorm te geven, hebben we Positive Behaviour Support (PBS) ingevoerd. Met deze manier van denken werken we aan een positief leer- en leefklimaat voor iedereen in en om de school. Ook de inrichting van de lokalen en de terreinen is veilig, stimulerend en uitdagend zonder overmatig prikkelend te zijn.

Kinderen hebben recht op hun eigen plaats binnen de school: ze weten dat ze er ‘mogen zijn’. De nadruk wordt gelegd op het uitbreiden van wat ze wél kunnen, in plaats van stil te blijven staan bij wat ze niet kunnen als gevolg van hun problematiek. Wij streven naar het ‘eruit halen wat erin zit’ bij elke leerling.