Terug

Onze regels

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van Yulius is een orgaan voor medezeggenschap of inspraak voor zowel de ouders als de medewerkers van Yulius Onderwijs. Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat iedereen die met het onderwijs te maken heeft in de gelegenheid wordt gesteld om zijn belangen naar voren te brengen en zijn gezichtspunten toe te lichten. De MR bestaat uit een voorzitter, een ambtelijk secretaris, zeven ouders, en zeven medewerkers. De ouders vertegenwoordigen ook de leerlingen. De rechten en plichten van de MR staan beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en in het eigen statuut en reglement van de MR van Yulius Onderwijs.

Wilt u meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is lid worden van de Medezeggenschapsraad misschien iets voor u. Als u ideeën hebt over het onderwijs en die met anderen wilt delen, dan bent u van harte welkom. Wilt u meer informatie over de MR en zijn taken, kijk dan op www.infowms.nl. Of neem contact op met het secretariaat van de MR via medezeggenschapsraad@yulius.nl. U kunt ook vrijblijvend een vergadering van de Medezeggenschapsraad bijwonen om de sfeer te proeven.