Terug

Onze school

De top tien van het Heer Bokel College

  1. Wij creëren een veilige omgeving door structuur en duidelijkheid te bieden in ruimte, tijd en activiteit. Hierbij leren wij de leerling ook het eigen gedrag te reguleren. Er is veel aandacht voor de leerlijnen sociaal gedrag en leren leren;
  2. Wij proberen zoveel mogelijk de motivatie en het plezier voor school te vergroten en stimuleren de leerlingen begrip te tonen voor medeleerlingen en zelf het goede voorbeeld te geven;
  3. Gespecialiseerd in problematiek zoals autisme, MCDD, Asperger en PDD-NOS;
  4. Een deskundig en betrokken team;
  5. Mogelijkheid tot het volgen van deeltijdbehandeling op de locatie;
  6. Mogelijkheid tot het volgen van trainingen zoals: training Rots en Water, sociale vaardigheidstraining, ‘Ik ben speciaal’, ‘De wereld in fragmenten’, faalangstreductietraining en psycho-seksuele vorming;
  7. Toetsing en examinering met behulp van reguliere methodes, HAVO-examen in samenwerking met regulier onderwijs, doorstromen naar het VWO na behalen van het HAVO diploma;
  8. Actief terugplaatsingsbeleid naar regulier onderwijs;
  9. Klassengrootte: maximaal 13 leerlingen,
  10. Veel contact met ouders door middel van voorlichtingsavond, rapport/ouderavonden, ouderklankbordgroep, medezeggenschapsraad, besprekingen van het ontwikkelingsperspectief en eventuele andere gesprekken.