De Hand

Heer Bokel College

Beschrijving: C:\Users\pvandam\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\AHFWQRYI\hand van god.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Hand”leiding 2018-2019

Doel:

Op het HBC streven wij naar de meest perfecte vorm van samenwerken tussen docenten, leerlingen, ouders, zorg en directie om op deze manier uiteindelijk te komen tot een vorm van onderwijs waarin alle partijen samen de leerling kunnen helpen om de juiste leerstijl te vinden zodat zij hun havo diploma behalen, de juiste aansluiting kunnen maken met de vervolgopleiding, maar ook de aansluiting met de maatschappij maken. Samengevat in het symbool hierboven.

 

Verantwoording symbool:

Naast de woordelijke visie wilden we een visueel beeld hebben waarin de visie verduidelijkt wordt. Het symbool is bedoeld als een reminder aan de visie. Op die manier hoeven we niet elke keer opnieuw de visie uit te leggen maar kunnen we verwijzen naar het symbool.

Na een brainstormsessie met o.a. een deel van het cvb en de docent beeldende vorming hebben we gekozen voor het symbool van “de hand die het teken van perfectie” maakt.

De hand is de metafoor voor vijf groepen mensen, de docenten, de leerlingen, de ouders, de ondersteunende partijen en de directie. De vijf vingers van de hand.

Daarbij is het doel van onze visie; komen tot een optimale samenwerking. De handpalm staat hier symbool voor, immers deze verbind alle vingers met elkaar. Daarnaast kunnen alle vingers afzonderlijke elkaar ook raken en dus de verbinding zoeken.

Het symbool van perfectie spreekt voor zich als het gaat om de betekenis, maar belangrijker nog; het laat zien dat de docenten en de leerlingen de belangrijkste verbinding maken.

En.., om het symbool van perfectie te kunnen maken heb je alle vingers nodig.

Omdat we de hand leidend willen laten zijn spreken we niet van een visie maar een “handleiding”.

 

De Duim

De duim vertegenwoordigt de docenten.

Bij de hand is de duim de basis, die ondersteunt vooral de wijsvinger, maar die kan in alle gevallen alle vingers aanraken om om ondersteuning te vragen.

De duim is ook de enige vinger die met gemak alle andere vingers kan aanraken, dat wil zeggen dat de duim dus de aangewezen persoon is om in eerste instantie contact te zoeken met alle andere vingers.

Andersom kunnen alle vingers ook makkelijk de duim aanraken. Zij kunnen er voor zorgen dat de duim ten allen tijde op de hoogte is van zaken rondom de leerling.

 

De Wijsvinger

De wijsvinger vertegenwoordigt de leerlingen.

De wijsvinger wijst in de richting die hij nodig heeft, heeft de wijsheid in pacht.  Maar heeft daarbij nog veel ondersteuning nodig.

De wijsvinger wordt omgeven door alle andere vingers maar wordt vooral ondersteund door de docent..

 

De duim en de wijsvinger daar draait het vaak om als je je handen gebruikt. Zij raken elkaar het meest van allemaal aan. Dit vertalen wij naar de docenten en de leerlingen die elkaar het meest aanraken en het hardst nodig hebben.

 

De andere drie vingers zijn ondersteunend.

Zij kunnen zowel de docent als de leerlingen aanraken en hen daardoor ondersteunen.

 

De Middelvinger

De middelvinger staat symbool voor de ouders. Zij staan naast de leerlingen om hen aan te vullen in de richting die zij nodig hebben.

De ouders staan ook in het midden, zij zijn belangrijk voor alle andere vingers om een goed contact mee te hebben, want alleen met de input en steun van de ouders kunnen we de leerlingen in de juiste richting krijgen.

 

De Ringvinger

De ringvinger staat  voor de orthopedagogen, schoolcoaches.de administratie en de conciërge.

Maar ook andere externe partijen vanuit zorg en onderwijs vallen onder de ringvinger.

 

De Pink

De pink staat voor de directie. De laatste en kleinste vinger in het verhaal.  

Zij staan in dit proces op de laatste plaats, staan letterlijk aan het uiteinde.

De directeur creëert de randvoorwaarden waardoor alle andere vinger optimaal kunnen functioneren.

Zij kijkt van een afstand  naar alle processen maar blijft wel verbonden met alle andere vingers door middel van de handpalm.

 

 

De “handleiding” vertaald naar de praktijk.

Wat betekenen de symbolen in de praktijk.

  1. De duim, docent/ mentor is de basis en speelt de belangrijkste rol.

Hij is voor alle disciplines het eerste aanspreekpunt, de regisseur van het verhaal.

De mentor wordt in alle contactmomenten betrokken, de voorkeur heeft dat hij bij alles fysiek aanwezig is.

Op het moment dat het gaat om mailverkeer wordt de mentor altijd in de cc meegenomen. Dit geldt bijvoorbeeld als een vakdocent een afspraak met een ouder wil maken of als ouders iets met een vakdocent willen bespreken.

De mentor is verantwoordelijk voor het OPP,  hij wordt hierin ondersteund door de ortho.

Na elk gesprek worden meteen de nieuwe afspraken in het OPP gezet en kunnen de ouders tekenen voor gezien. Ook het uitstroomprofiel wordt nauwkeurig in de gaten gehouden. Op deze manier wordt het OPP een werkdocument en wordt elke lln minstens twee keer per jaar besproken met alle betrokken partijen.

Mochten er tijdens bovenstaande processen problemen ontstaan, dan komt de directie in het spel. Hen kun je gebruiken als een opschaling in het proces.

 

  1. De wijsvinger, de leerling is naast de docent de belangrijkste vinger.

Het hele onderwijsproces draait immers om hen.

Op het moment dat hij een probleem heeft gaat hij in principe naar de docent/mentor. Komen zij er samen niet uit dan wordt iemand van ondersteuningsteam ingeschakeld om hen te helpen.

De docent/mentor is degene die verbinding maakt met het ondersteuningsteam.

Gezamenlijk maken zij afspraken met de leerling, de andere docenten en de ouders. Deze afspraken worden vastgelegd in het OPP. (zie bij 1.)

           

  1. De middelvinger, de ouders zijn ondersteunend.

Zij hebben in principe altijd contact met de mentor en voorzien de mentor van informatie zowel op hun initiatief als op het initiatief van de mentor.

Op het moment dat de ouders ondersteuning van andere disciplines nodig hebben geven zij dat aan bij de mentor. De mentor zal dan contact maken met hen en een afspraak regelen waarbij alle partijen aanwezig zijn.

 

  1. De ringvinger, het ondersteuningsteam is er om de docenten te ondersteunen.

Dit kan op initiatief van de docent maar ook op initiatief van het ondersteuningsteam.

Er zijn drie orthopedagogen en twee schoolcoaches aanwezig op school.

De orthopedagogen werken intensief samen met de docenten aan de begeleiding van de leerlingen. Zij zijn minstens 60% van hun werktijd in de klassen aanwezig. Zij gaan altijd gezamenlijk in gesprek met ouders en leerlingen en leggen al hun afspraken vast in het OPP van de leerlingen. Daarnaast houden zij samen met de docenten nauw het uitstroomperspectief van de leerlingen in de gaten en kijken op die basis wat de leerlingen nodig hebben.

De schoolcoaches spelen een grote rol in de praktische ondersteuning van zowel de leerlingen als de docenten.

Deze coaches zijn oorspronkelijk socio-therapeuten en hebben veel expertise op het gebied van gedrag en het keren van gedrag bij kinderen en volwassenen.

Volgens een stroomschema weten de docenten op welke manier zij de coaches in kunnen zetten. Zij gaan samen met de leerling de les in en geven tijdens de les zowel aan de leerling als aan de docent directe feedback. Op deze manier leren beiden om op de juiste manier met elkaar om te gaan en worden conflicten voorkomen. Structureel leert een leerling met gedragsproblemen op deze manier wat er van hem verwacht wordt in de omgang met andere mensen. Daarnaast geven de schoolcoaches geven ook kortdurende trainingen gericht op de zorg die de leerlingen nodig hebben zoals Power Coaching, Faalangsttraining, Agressie-regulatietraining.

Daarnaast heeft een van de schoolcoaches ook een coördinerende taak in het leerling-proces, op deze manier heeft zij een helicopterview over alle leerling-zaken en stuurt daar waar nodig bij.

In principe is zij de regisseur van de leerling-zorg.

 

  1. De pink, de directeur schept de randvoorwaarden waaronder gewerkt kan worden door alle

partijen. Zij leidt, in dit proces, het cvb en denkt mee in oplossingen tijdens cvb besprekingen. Zij adviseert het ondersteuningsteam en is op de hoogte van belangrijke zaken die spelen binnen het team.

Zij komt pas actief in beeld als de andere partijen er met elkaar niet meer uitkomen.

 

 

 

P. van Dam

Aug.2017

Bijgesteld; september 2018